Telli peojuht, kes korraldab lastele vahvaid mänge, viib läbi töötube või korraldab põneva kingiralli. Peamiselt pakume programme 3 – 14 aastastele lastele, kuid alati on oodatud osalema väiksemad ja suuremad külalised.


Mängud käivad iga lasteprogrammi juurde ja pakuvad tegevust nii suurematele kui väiksematele gruppidele. Mängud koostame arvesse võttes osalejate vanust, huvisid ja isiklikke soove. Pidudel arvestame kohapeal olevate laste soovidega ja mängime lisaks ka neid mänge, mida lapsed ise kõige enam soovivad.

Mänge on võimalik läbi viima kutsuda kostüümeeritud tegelaskuju (Elsa, Anna, Printsess, Rapuntsel, Minni hiir, Pipi, Piraat, Haldjas, Nõid jne). Tegelaskuju soovi korral lisandub mängude hinnale 1kordne tasu 35€.

Pakume kolme eritüüpi mänguprogrammi

Klassikalised mängud

Toimuvad erinevad rohkem- ja vähemtuntud lastemängud ja võistlused. Olenevalt laste vanusest, korraldame ühismänge, spordivõistluseid, veidi joonistamist ja muusikaga mänge – leidub nii rahulikemaid kui aktiivsemaid mänge. 

Klassikalised mängud sobivad nii õue kui tuppa. Lähtume mängude valikul ruumiliste võimalustega.

Sobivad vanusele 3+ 

Hind al: 80€/45-60 minutit – olenevalt laste vastupidavusest. 

 

Kingiralli

Kingiralli on põnevust pakkuv mäng, mille käigus tuleb lastel lahti muukida aardekast. Osalejad jaotatakse 4-6-liikmelistesse meeskondadesse ja igal tiimil tuleb lahendada ristsõna. Ristsõna pole aga niisama lihtne, vastuste leidmiseks tuleb territooriumil aktiivselt ringi joosta, sest küsimuste vastused on peidetud piltidele, mis enne mängu algust üles pannakse. Ristsõna lahendussõna aitab avada õige aardekasti (koodilukuga lukus), kuid selleks tuleb leida ka õige aardekirst. Igal tiimil on erinev ristsõna ja oma aardekast 😉 Aardekirstust leiab iga laps magusa üllatuse 🙂 

Mängu on parem teha õues, kuid sobib ka piisavalt suur siseruum või mitu väiksemat ruumi. Mängu ettevalmistuseks on vajalik territooriumi/ruumi kasutamise võimalus ca 30 minutit enne mängu algust.

Sobib vanusele 6+

Vähemalt osadel lastel võiks olemas olla trükkitähtedega lugemisoskus ja esmane kirjaoskus).  Vajadusel aitab mängujuht nii lugemisel kui kirjutamisel.

Hind al 120€/kestvus ca 45 minutit – olenevalt grupist. 

 

Seiklusmängud aaretejahiga

Seiklusmängud hõlmavad aktiivset kehalist tegevust, rühmatööd, positiivse kogemuse omandamist ja kogemuse analüüsimist. Seikluskasvatust viiakse läbi õues, läbides erinevaid takistusi ja ülesandeid. Suuremate puude olemasolul, saab läbi viia ka slackline tasakaalulindi- ja ämblikuvõrgust läbipugemise ülesannet. Seikluskasvatus arendab laste koostöö oskust ja aitab mõista, et ühiselt tegutsedes jõutakse kiiremini edasi. Mängude käigus pannakse proovile osalejate tasakaal, mõtlemine, koostöö, kuulamisoskus jne. 

Seiklusmängud koos aardejahiga sisaldab lisaks ülesannete lahendamisele ka vihjete saamist, mis juhatab seiklejad aarde asukohani. Vastavalt võimalustele on aardekast peidetud või maetud territooriumile. Aardekastist leiavad osalejad magusa üllatuse, mis on tasuks tehtud koostöö eest 🙂

Seiklusmängude läbiviimine eeldab territooriumi kasutamise võimalust 1 tund enne üritust. Laste viibimine territooriumil ei sega ettevalmistusi. 
Seiklusmänge viime läbi õues või suures ruumis (nt võimla). 

Sobib vanusele 8+

Seiklusmängud aardejahiga 180€/ca 1,5h.
Maksimaalne grupi suurus 15 last. Suuremate gruppide puhul toimub mäng 2 tiimis ja 2 peojuhiga, küsi eraldi pakkumist!