Telli peojuht, kes korraldab lastele vahvaid mänge, viib läbi töötube või korraldab põneva kingiralli. Pakume programme 3 – 14 aastastele lastele, kuid alati on oodatud osalema väiksemad ja suuremad külalised.

Pakume kolme eritüüpi mänguprogrammi:

  • Klassikalised mängud

Toimuvad erinevad tuntud lastemängud ja võistlused. Olenevalt laste vanusest, korraldame ühismänge, võistluseid, joonistamist ja muusikaga mänge – leidub nii rahulikemaid kui aktiivsemaid mänge. 

Klassikalised mängud sobivad nii õue kui tuppa. Lähtume mängude valikul ruumiliste võimalustega.

Sobivad vanusele 3+ 

Hind al: 80€/45-60 minutit – olenevalt laste vastupidavusest. 

 

  • Aardejaht

Aardejaht on põnevust pakkuv mäng, mille käigus tuleb lastel leida ja lahti muukida aardekast. Osalejad jaotatakse 3-6-liikmelistesse meeskondadesse ja igal tiimil tuleb lahendada ristsõna. Ristsõna pole aga niisama lihtne, vastuste leidmiseks tuleb territooriumil aktiivselt ringi joosta, sest küsimuste vastused leiab piltidelt, mis enne mängu algust üles pannakse. Ristsõna lahendussõna aitab avada õige aardekasti (koodilukuga lukus), kuid selleks tuleb leida ka õige aardekirst. Igal tiimil on erinev ristsõna ja oma aardekast 😉 Aardekirstust leiab iga laps magusa üllatuse 🙂 

Mängu sobib õue. Mängu ettevalmistuseks on vajalik territooriumi kasutamise võimalus ca 30 minutit enne mängu algust.

Sobib vanusele 8+ (igas tiimis peab olema lugemis- ja kirjaoskusega laps)

 Vajadusel aitab mängujuht nii lugemisel kui kirjutamisel.

Hind al 120€/kestvus ca 45 minutit – olenevalt grupist. 

 

  • Seiklusmängud aardejahiga

Seiklusmängud hõlmavad aktiivset kehalist tegevust, rühmatööd, positiivse kogemuse omandamist ja kogemuse analüüsimist. Seikluskasvatust viiakse läbi õues, läbides erinevaid takistusi ja ülesandeid. Suuremate puude olemasolul, saab läbi viia ka slackline tasakaalulindi- ja ämblikuvõrgust läbipugemise ülesannet. Seikluskasvatus arendab laste koostöö oskust ja aitab mõista, et ühiselt tegutsedes jõutakse kiiremini edasi. Mängude käigus pannakse proovile osalejate tasakaal, mõtlemine, koostöö, kuulamisoskus jne. 

Seiklusmängud koos aardejahiga sisaldab lisaks ülesannete lahendamisele ka vihjete saamist, mis juhatab seiklejad aarde asukohani. Vastavalt võimalustele on aardekast peidetud või maetud territooriumile. Aardekastist leiavad osalejad magusa üllatuse, mis on tasuks tehtud koostöö eest 🙂

Seiklusmängude läbiviimine eeldab territooriumi kasutamise võimalust 1 tund enne üritust. Laste viibimine territooriumil ei sega ettevalmistusi. 
Seiklusmänge viime läbi õues või suures ruumis (nt võimla). 

Sobib vanusele 8+

Seiklusmängud aardejahiga 180€/ca 1,5h (kuni 15 last)
Seiklusmängud aardejahiga 260€/ca 1,5h (15-30 last – 2 tiimis ja 2 peojuhiga)